Дэлхийн асуудлуудыг шийдэхэд бидэнд залуучуудын оролцоо хэрэгтэй 

905970_1092480160776106_443891257871350150_o

“Залуучуудыг танихгүй зүйлийг нь мэдүүлж, соёл хоорондын ялгааг ойлгуулж, тэрхүү мэдлэгийг дэлхийн асуудлуудыг шийдэхэд гар бие оролцуулах боломжийг бий болгох нэн тэргүүний зорилго билээ.”


-AFS-ын удирдах зөвлөлийг дарга. Ноён Вишаха Десай. Wise Инновацийн чуулган, Катар 2017

Screen Shot 2016-09-12 at 11.00.31 AM

Гадаадад суралцах

AFS олон улсын хөтөлбөрүүд нь дэлхийн түвшний соёл солилцооны сургалтын хөтөлбөрийн дагуу хэрэгждэг.

edu-volunteerism-370×210

Сайн дурын ажил

AFS сайн дурын ажилчид нь сурагчид, гэр бүлийнхэн болон бусад сайн дурынханд дэлхийн түвшний соёл солилцооны хөтөлбөрийг хүргэхээр бэлтгэгдсэн.

edu-hostfam-370×210

Хүлээн авагч гэр бүлүүд /Host /

 AFS нь соёл солилцооны хөтөлбөрийн hosting буюу гэр бүл хүлээн авахыг шинэлэг соёл солилцооны мэдлэг түгээх хөтөлбөр болгон хувиргасан.

My beautiful picture

Сургуулиуд

AFS нь сургуулиудыг соёл хоорондын хөтөлбөрүүд, солилцоо, болон үйл ажиллагааг зохион байгуулж сургуулийн олон талт байдлыг нэмэгдүүлэхэд тусална.

FRA-1-1024×768

Effect+ хөтөлбөр 

AFS Effect+ хөтөлбөр нь залуучуудад НҮБ-ын Тогтвортой хөгжлийн зорилгуудын талаар мэдлэг, мэдээлэл олгох болон залуучууд хэрхэн эдгээр зорилгод хувь нэмрээ оруулах боломжтойг ойлгуулсан олон талт сургалтууд юм.  Энэхүү хөтөлбөр нь соёл солилцооны хичээл болон дэлхийн түвшний асуудлуудын хэлэлцүүлгээр дамжуулан өсвөр насныхныг дэлхийн иргэн болоход туслах эхний алхам нь болж өгдөг.

AFS Сурагчдын соёл солилцооны туршлага болон хөтөлбөр

Энэ цаг үед их сургуулиуд болон байгууллагууд хилээс давж дэлхийн түвшний мэдлэг мэдээлэлтэй, өөр улс болон соёлын хүмүүстэй харилцан ойлголцож чаддаг оюутан залуусыг үнэлдэг болжээ. Бидний ур чадваржуулах хөтөлбөр нь хэрхэн залуучуудыг гэртээ болон олон улсын түвшинд дэлхийг амьдрахад илүү ээлтэй болоход тусалж, ажиллаж болон амьдарч байгаатай танилцаарай.

Хүлээн авагч гэр бүлийн соёл солилцооны туршлага болон хөтөлбөр

AFS нь соёл солилцооны хөтөлбөрийн hosting буюу гэр бүл хүлээн авахыг шинэлэг соёл солилцооны мэдлэг түгээх хөтөлбөр болгон хувиргасан.

AFS ажилчид болон сайн дурынханд зориулсан соёл солилцооны боловсролын хөтөлбөр

AFS соёл солилцооны холбоо сургалтын хөтөлбөр нь сайн дурын ажилчид болон манай баг хамт олны соёл солилцооны ур чадварыг дээшлүүлэх, боловсролын онол туршлагуудыг заах болон тэднийг сурагчдын боловсролд туслах зорилготой