AFS Effect+ Нээлттэй Хичээл 9.25 - World SDG Day 2022

🇺🇳2022 оны 9-р сарын 25-нд тохиож буй Дэлхийн Тогтвортой Хөгжлийн Зорилтын өдрөөр 🌈AFS нь ЮНЕСКО-гийн шагналт “Effect+” хичээлээ үнэ төлбөргүйгээр олон нийтэд цахимаар түгээхээр боллоо!🧑🏻‍🏫

✨Шинийг сурч мэдэх хүсэл эрмэлзэлтэй, 🔥нийгэмдээ эерэг өөрчлөлт авчрах гал халуун сэтгэлтэй, 💕найз нөхөд, үеийнхэндээ үлгэр дуурайл болох чадвартай хүүхэд, залуучуудыг энэхүү хичээлд оролцож, 🇺🇳ТХЗ-ын тухай бүрэн мэдлэгтэй болохыг уриалж байна!

Зохион байгуулагч: AFS Mongolia

Хичээлд бүртгүүлэх
SDG101 post V.2

Pre-order before September 25th!

LIMITED EDITION MERCH 2022

 • 52’000₮ Active Global Citizen set
  Дурын төүт тор, Эко дэвтэр, бал, Хулганы дэвсгэр
  Стикер цуглуулга, Action+ акрилл тэмдэг, AFS металл тэмдэг
 • 42’000₮ Changemaker set
  Дурын төүт тор, Эко дэвтэр, бал, Стикер цуглуулга
  Action+ акрилл тэмдэг, AFS металл тэмдэг
 • 32’000₮ SDG Enthusiast set
  Дурын төүт тор, Эко дэвтэр, бал, Стикер цуглуулга
 • Хар/Цагаан/Эсгий төүт тор 20’000₮
 • Хулганы дэвсгэр 13’000₮
 • Паурбанк 50’000₮
 • Стикер цуглуулга 7’000₮
 • Action+ акрилл тэмдэг/AFS металл тэмдэг 6’000₮
Захиалах

3 ялагчид GIVEAWAY өгөхөөр боллоо!

3 ялагч тус бүр хожих GIVEAWAY-д багтсан зүйлс:

 • Цагаан “төүт” тор#2 20’000₮
  Тогтвортой Хөгжлийн Зорилтын өнгө ашиглаж зурсан монгол арт
  Ардаа Тогтвортой Хөгжлийн Зорилттой, монгол хэлээр
 • Стикер цуглуулга 7’000₮
  3 хуудас A4 стикер: AFS, AFS-ийн маскот, 17 ТХЗ
 • Action+ акрилл тэмдэг 6’000₮
 • AFS металл тэмдэг 6’000₮
Оролцох

Тогтвортой Хөгжлийн Зорилт 1: Ядуурлыг устгах

Тогтвортой Хөгжлийн Зорилт 2: Өлсгөлөнг зогсоох

Тогтвортой Хөгжлийн Зорилт 3: Эрүүл мэндийг дэмжих

Тогтвортой Хөгжлийн Зорилт 4: Чанартай боловсролыг дэмжих

Чанартай боловсролыг дэмжих гэж юу вэ?

Чанартай боловсролыг дэмжихэд ТАНЫ хийж чадах зүйлс

Тогтвортой Хөгжлийн Зорилт 5: Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах

Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах гэж юу вэ?

Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангахад ТАНЫ хийж чадах зүйлс

Тогтвортой Хөгжлийн Зорилт 6: Баталгаатай ундны ус, ариун цэврийн байгууламжаар хангах

Баталгаатай ундны ус, ариун цэврийн байгууламжаар хангах гэж юу вэ?

Баталгаатай ундны ус, ариун цэврийн байгууламжаар хангахад ТАНЫ хийж чадах зүйлс

Тогтвортой Хөгжлийн Зорилт 7: Сэргээгдэх эрчим хүчийг нэвтрүүлэх

Сэргээгдэх эрчим хүчийг нэвтрүүлэх гэж юу вэ?

Сэргээгдэх эрчим хүчийг нэвтрүүлэхэд ТАНЫ хийж чадах зүйлс

Тогтвортой Хөгжлийн Зорилт 8: Зохистой хөдөлмөр ба эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих

Зохистой хөдөлмөр ба эдийн засгийн өсөлтийг дэмжих гэж юу вэ?

Зохистой хөдөлмөр ба эдийн засгийн өсөлтийг дэмжихэд ТАНЫ хийж чадах зүйлс

Тогтвортой Хөгжлийн Зорилт 9: Инноваци болон дэд бүтцийг хөгжүүлэх

Инноваци болон дэд бүтцийг хөгжүүлэх гэж юу вэ?

Инноваци болон дэд бүтцийг хөгжүүлэхэд ТАНЫ хийж чадах зүйлс

Тогтвортой Хөгжлийн Зорилт 10: Тэгш бус байдлыг бууруулах

Тэгш бус байдлыг бууруулах гэж юу вэ?

Тэгш бус байдлыг бууруулахад ТАНЫ хийж чадах зүйлс

Тогтвортой хөгжлийн зорилт 11: Ээлтэй хот, иргэдийн оролцоог дэмжих

Ээлтэй хот, иргэдийн оролцоог дэмжих гэж юу вэ?

Ээлтэй хот, иргэдийн оролцоог дэмжихэд ТАНЫ хийж чадах зүйлс

Тогтвортой хөгжлийн зорилт 12: Хариуцлагатай хэрэглээг дэмжих

Хариуцлагатай хэрэглээг дэмжих гэж юу вэ?

Хариуцлагатай хэрэглээг дэмжихэд ТАНЫ хийж чадах зүйлс

Тогтвортой хөгжлийн зорилт 13: Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үр нөлөөг багасгах

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үр нөлөөг багасгах гэж юу вэ?

Уур амьсгалын өөрчлөлтийн үр нөлөөг багасгахад ТАНЫ хийж чадах зүйлс

Тогтвортой хөгжлийн зорилт 14: Далай тэнгисийн нөөцийг хамгаалах

Далай тэнгисийн нөөцийг хамгаалах гэж юу вэ?

Далай тэнгисийн нөөцийг хамгаалахад ТАНЫ хийж чадах зүйлс

Тогтвортой хөгжлийн зорилт 15: Хуурай газрын экосистемийг хамгаалах

Хуурай газрын экосистемийг хамгаалах гэж юу вэ?

Хуурай газрын экосистемийг хамгаалахад ТАНЫ хийж чадах зүйлс

Тогтвортой хөгжлийн зорилт 16: Энх тайван, шударга ёсыг цогцлоох

Энх тайван, шударга ёсыг цогцлоох гэж юу вэ?

Энх тайван, шударга ёсыг цогцлооход ТАНЫ хийж чадах зүйлс

Тогтвортой хөгжлийн зорилт 17: Хөгжлийн төлөөх түншлэлийг бэхжүүлэх

Хөгжлийн төлөөх түншлэлийг бэхжүүлэх гэж юу вэ?

Хөгжлийн төлөөх түншлэлийг бэхжүүлэхэд ТАНЫ хийж чадах зүйлс