years-experience access-alumni-network airfare airport-pick-up assistance-with-application-process community-service-placement continuous-support cultural-trips domestic-transport emergency-support field-trips global-competence-certificate grade-transcripts host-family-placement housing individual-contact-person internship-placement language-instruction meals medical-insurance orientations-during-your-time-abroad other pre-departure-orientation product-materials re-entry-orientation school-dipolma school-materials school-placement school-transport school-uniform stipend teaching-materials vaccinations visa-and-passport-fees visa-application-assistance world-wide-presence

Хөтөлбөрийн шалгаруулалт жил бүрийн 5 сарын 15-31 хооронд нээгдэнэ.

Шаардлага

 • Япон хэлний өндөр ярианы чадвар, анхан шатны англи хэлний чадвар шаардана.

Хөтөлбөрийн төлбөрт багтсан зүйлс

 • Нислэгийн тийз
 • Онгоцны буудлаас тосох, хүргэх
 • Хүлээн авах айл хайх
 • Байр
 • Хоол
 • Хүлээн авах сургууль хайх
 • Сурагч бүрт оногдох туслах багш
 • Эрүүл мэндийн даатгал
 • 24/7 Яаралтай тусламж
 • Соёл солилцооны аяллууд
 • Улс доторх замын зардал
 • Өдөр тутмын замын зардал
 • Визний өргөдөлд шаардлагатай тусламж
 • Визний хураамж
 • Хөтөлбөрийн өмнөх Orientation
 • Хөтөлбөрийн хугацаан дахь Orientation
 • Хөтөлбөрийн дараах Orientation
 • Төсөлд ашиглагдах сургалтын материал
 • Төгсөгчдийн сүлжээнд нэгдэх
 • AFS-ийн зүгээс олгох удаан хугацааны тусламж дэмжлэг

Сурагчаас гарах зардал

 • Шаардлагатай вакцин
 • Визний хураамж