photo-1473979035852-33bef4c1a8bd

Шинэ Зеланд

Хонь бэлчиж, хүүхдүүд рагби тоглох үзэсгэлэнт газар нутгаас мэндчилж байна.